Standardi i sertifikacije Evropske atletike

Road Running Serbia, kao telo Atletskog Saveza Srbije, naslanja se na programe koje Evropska atletika (EA) razvija i propisuje u oblasti organizacije trka.

Atletski Savez Srbije je članski savez Evropske Atletike, pa je Road Running Serbia polazna tačka za sve organizatore trka koji bi da uvedu standarede i sertifikuju svoje događaje kroz program  RUNNING FOR ALL.

O programu “Trčanje za sve” (Running For All)

Standardi bezbednosti i kvaliteta Evropske atletike za ulične trke služe kao osiguranje za trkače iz čitave Evrope.

Po njima se razlikuju trke koje poštuju standarde i one koje ne traže sertifikaciju ili ocenjivanje. Oni stvaraju temelj za “Trčanje za sve”, jak i prepoznatljiv brend za aktivnosti trčanja u čitavoj Evropi.

Standardi

Tri nivoa standarda obuhvataju sve vrste i opsege trka.

1 zvezdica (*)
Trka ispunjava garantovane minimalne zahteve za bezbednost i zaštitu sportista u toku trke s malim brojem trkača.

3 zvezdice (***)
Trka garantuje dobar nivo bezbednosti i zaštite i trkačima pruža zadovoljavajući nivo kvaliteta usluga u sklopu trke s velikim brojem trkača.

5 zvezdica (*****)
Trka garantuje opsežan nivo bezbednosti i zaštite i usluge visokog kvaliteta za trku sa znatnim brojem trkača.

Da bismo postigli njihove standarde, trke ocenjujemo u ukupno 54 kriterijuma koje pokrivaju ove oblasti: Administracija i finansije, Staza, Merenje vremena, Odgovornost za životnu sredinu i društvena odgovornost, Merenje staze, Medicinska usluga, Rezultati, Bezbednost, Prateće usluge.

Preuzmite “Standarde bezbednosti i kvaliteta trrka na putu”, zajedno sa kriterijumima na srpskom ovde.

Kako postavljamo standarde?

Da bismo obezbedili legitimnost i kredibilnost, kao i da bismo osigurali da standardi uzimaju u obzir današnje trkače i organizatore trka, savetovali smo se sa ovim grupama: Trkači, Organizatori trka, Članski savezi Evropske atletik i Stručnjaci za takmičenja i medicinski stručnjaci.

Prednosti i koristi

Za trkače

Za trkače čitave Evrope ili sve međunarodne posetioce, koji žele da učestvuju na događaju, znak Evropske atletike za kvalitetnu drumsku trku znači garanciju i sigurnost da organizatori poštuju standarde bezbednosti i kvaliteta i da su odgovarajuće ocenjeni.

Internet portal “Trčanje za sve”, koji je dostupan na brojnim evropskim jezicima, služi kao centralno mesto za informisanje i nudi kalendar sertifikovanih trka. Uz mogućnost da se ostave utisci sa trka, u stilu portala Trip advajzora (Trip Advisor), takođe deluje kao dugotrajan i rastući izvor za razmenu znanja i saveta među kolegama.

Za organizatore trka

Organizatorima trka oznaka kvalitetne drumske trke znači kredibilnost, i pruža uverenje trkačima, političkim organima ugostiteljske zemlje, članskim savezima, ponuđačima usluga, sponzorima i drugim partnerima.

Pruža dodatnu promociju događaja, kao i priliku za podizanje i održavanje nivoa učešća, i izdvaja sertifikovane trke od događaja bez standarda.

Portal “Trčanje za sve” deluje kao kanal za prijavu na sertifikaciju i korišćenje brenda u promotivnim materijalima, kao i dodatan kanal za promovisanje događaja. Pruža međunarodni portal na brojnim evropskim jezicima, koji trkačima omogućava pristup korisnim informacijama.

Za članske saveze

Članski savezi biće uključeni u sistem monitoringa i odobrenja za sertifikaciju trka i imenovaće sertifikatore za trke sa 3 i 5 zvezdica. Oni će promovisati sistem organizatorima trka, klubovima i trkačima.

Time se postiže veća povezanost svih uključenih u trčanje i trkačke događaje u članskim savezima, kao i dodatan publicitet za savez i njegove druge inicijative. Takođe se otvaraju mogućnosti za potencijalna partnerstva i edukativne inicijative.

Za Evropsku atletiku

Naš cilj je da budemo priznat partner trka s masovnim učešćem i priznat prirodni autoritet za trkački pokret. Kao vlasnici internetske platforme i sistema za monitoring, odgovorni smo za edukaciju i podršku sertifikatorima, a delujemo i kao veza između članskih saveza i organizatora trka.


Kako do sertifikata? 

Nakon što detaljno pročitate i primenite standarde na vašim trkama, posetite sajt Running for all, i popunite prijavu. Kada prijava stigne, EA će kontaktirati Road Running Serbia i mi ćemo proveriti vašu prijavu.

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom bilo kog dela prijave vaše trke slobodno nas kontaktirajte, rado ćemo vam pomoći u procesu prijave i sertifikacije.