Poziv za organizatore: Podaci za Kalendar ASS atletskih trka izvan stadiona u 2019. godini

Poštovani organizatori, dragi prijatelji,

Polako smo ušli u završni deo sezone 2018. u kojoj smo uradili dosta na uređenju naših manifestacija (trke su ušle po prvi put u zvaničan kalendar ASS, odrađeno je merenje i sertifikovanje gotovo svih naših trka, dosta trka je dobilo i zvezdice evropske atletike za kvalitet) na što sam kao lice koje je određeno za koordinatora ASS za atletske manifestacije izvan stadiona, izuzetno ponosan.

Bili ste svi kooperativni i treba da nastavimo dalje da bi bili još bolji. Svakako da ima još dosta toga da se uradi i uredi na podizanju kvaliteta, komunikaciji između organizatora trka i ASS, uređenje kalendara trka (s obzirom da je poslednje dve do tri godine ekspanzija trka) pa je potrebno dosta da se razgovara i dogovaraju termini.

Značajno je da je po prvi put pri ASS formirana Road Running Serbia, Asocijacija koja bi trebala da bude servis organizatorima trka u budućnosti, ista je tek nedavno formirana i polako se zahuktava sa radom (nadam se da će da ista bude pravi servis na koji će te se moći osloniti u potpunosti).

Molim vas da mi najaksnije za dva do tri dana popunite obrasce koje sam poslao da bi imali bazu podataka i da bi imali predlog kalendara za 2019. godinu koji bi nakon dobijanja svih termina bili vama prosleđeni da bi se po potrebi korigovali i da bi se kalendar odradio najbolje moguće.

Ukoliko ima trka koje se ne nalaze u tabeli slobodno dodajte kolonu i popunite tražene podatke, takođe ako primetite da još postoje eventualno trke koje se organizuju a da se ne nalaze na spisku da nam prosledite email tih organizatora da ih kontaktiramo i da ih stavimo u predlog kalendara.

Molim vas da po mogućnosti svi odradite i dostavite tražene podatke (na email iz jula 2018. godine odgovorilo je samo nekoliko organizatora) da bi mogli da blagovremeno prosledimo takmičarskoj komisiji ASS predlog termina manifestacija, da bi kalendar bio blagovremeno odrađen.

Nastojaću ako bude moguće da se svi okupimo kad se budu organizovali Dani atletike koje se tradicionalno održavaju na kraju sezone, i gde bi svi zajedno seli i prošli predlog kalendara i utanačili isti. Takođe ukoliko se okupimo svi voleo bi da dogovorimo i utvrdimo pravce kretanja za naredni period.

Za sva pitanja na raspolaganju sam vam 24 sata dnevno.

Veliki trkački pozdrav

Goran Čegar
Koordinator ASS za atletske trke izvan stadiona
060 55 37482
cegargoran@yahoo.com

Formulari

Nakon preuzimanja, popunjava, molim vas da ih pošaljete Goranu na cegargoran@yahoo.com

Komentari